Palvelulinjoja uudistetaan vuoden 2009 alusta

306

Pikkubusseilla liikennöitävät palvelulinjat uudistuvat ensi vuoden alusta. Uudistuksella selkiytetään mutkikkaita reittejä, tehdään palvelulinjoille helpommin miellettävät aikataulut ja samalla pyritään vastaamaan muuttuneisiin liikkumistarpeisiin.

Kaikille matkustajille avoimet palvelulinjat ovat HKL:n ja sosiaaliviraston yhteinen projekti, jolla tarjotaan myös liikuntarajoitteisille mahdollisuus pysyä joukkoliikenteen käyttäjänä mahdollisimman pitkään. Palvelulinjoilla käytettävä kalusto on tyypillisesti matalalattiaista ja esteetöntä.

Uudistuksella tavoitellaan lisää matkustajia palvelutason paranemisen kautta. Uudistettujen linjojen reitit ja aikataulut löytyvät aikataulukirjan lisäksi entistä tarkempina Reittioppaasta. Kaikille palvelulinjoille tehdään jatkossa pysäkkikohtaiset aikataulut. Muutamilla linjoilla aloitetaan myös lauantailiikenne.

Linjastouudistus on suunniteltu käyttäjälähtöisesti. Kaikilla nykyisillä linjoilla tehtiin käyttäjähavainnointeja, jotka aloitettiin syksyllä 2007 ja saatiin päätökseen keväällä 2008. Matkustajien ja kuljettajien lisäksi suunnittelussa on haastateltu kotihoidon työntekijöitä, ja muiden asiakasryhmien kanssa työskenteleviä.

Syyskuun aikana järjestetään HKL:n ja kaupunginosayhdistysten yhteistyönä asukasiltoja, joissa linjastoluonnokset esitellään. Tervetuloa keskustelemaan ja tutustumaan oman alueesi linjastoluonnoksiin!

Asukastilaisuudet

Myllypuro, Kontula ja Mellunmäki
tiistaina 30.9. klo 18–20
Kontulan ala-aste, ruokasali, Rintinpolku 4