Puhuttiin Myllypuron terveysasemasta puolesta

376

Myllypuro-Seuran syyskokous pidettiin maanantaina 22.10. Lähiöasemalla. Ennen varsinaisia kokousasioita keskusteltiin terveyslautakunnan jäsenten Kari Lehtolan ja Sirpa Asko-Seljavaaran kanssa Myllypurosta Itäkeskukseen noin puolitoista vuotta sitten siirtyneen terveysaseman pikaisesta saamisesta takaisin Myllypuroon.

Kuvassa vasemmalla puhumassa Kari Lehtola, takana Marita Manninen ja Eeva Saarikivi ja edessä Sirpa Asko-Seljavaara Myllypuro-Seuran sääntömääräisessä syyskokouksessa Lähiöasemalla.

 

 

Lähetystö kaupungintalolla

Asia oli Kari Lehtolalle ja Sirpa Asko-Seljavaaralle tuttua juttua, sillä he olivat ottamassa vastaan myllypurolaisten lähetystöä 10.10. kaupungintalolla ennen valtuuston kokousta.

Tuossa lähetystössä olivat mukana Myllypuro-Seuran, Myllärinlaakson omakotiyhdistyksen, Myllypuron Eläkkeensaajien, Myllypuron Eläkeläisten, HMY Myllypuron Marttojen, MLL:n Myllypuron yhdistyksen, maahanmuuttajien ja Myllypuron Sosialidemokraattien edustajat.

Valtuustoryhmien edustajille luovutettiin noin 300 asukkaan allekirjoittaman vetoomus Myllypuroon rakennettavan uuden terveysaseman puolesta. Vetoomuksen allekirjoitukset saatiin paperille Myllypuro-päivänä ostoskeskuksella.

Keskusteluissa valtuustoryhmien edustajat toivat esille vakuuttelunsa siitä, että kaupungin budjettiin on varattu rahaa terveysaseman suunnitteluun ja että hanke kyllä toteutuu, kunhan vain te myllypurolaiset jaksatte odottaa. Myllypuron terveysasema on terveydenhoidon kärkihankkeita.

Lähetystön edustajat toivat esille omana näkemyksenään sen kuinka Itäkeskukseen on hankalaa mennä ja että ettei heillä tällä hetkellä ole omalääkäreitä eikä potilas pääse välttämättä edes hoitojonoon.

Keskustelua Myllypurossa

Myllypurossa keskustelua jatkettiin tavallaan siitä mihin kaupungintalolla jäätiin. Vain sillä erotuksella, että nyt kuulijoita oli kolminkertainen määrä.

Asko-Seljavaaran esityksen perusteella terveysasemasta tulee kaikki palvelut kattava terveysasema hammashoidon palvelut mukaan lukien. Hänen näkemyksensä mukaan asiassa edetään siten, että valmista pitäisi olla vuonna 2012. Hänellä oli kyllä hiukan hakusessa se paikka täällä Myllypurossa, jonne terveysasema tulee sitten aikanaan sijoittumaan.

Lehtola oli varustautunut hyvin myllypurolaisten asiaan. Hän oli keskustellut asiasta perillä olevan arkkitehdin kanssa aiemmin päivällä. Hän luetteli vuosittaiset määrärahat, jotka on kirjattu kaupungin budjettiin hankkeen toteuttamiseksi. Hankkeen tarveselvitys on kunnossa. Tarvitaan hankesuunnitelma ja pohjakuvat, jotta lopullinen rakennuksen piirtäminen voisi alkaa vuonna 2009.

Metroradan yli tarvitaan uusi silta, johon on pystyttävä sijoittamaan myös vesi- ja viemärirakenteet, sillä niitä ei voida viedä metroradan alitse liikennettä katkaisematta. Ja se on mahdotonta toteuttaa. Sillan rakentamisen suhteen rakennusviraston suunnitelmat ovat synkroonissa terveysaseman kanssa.

Yhtenä pullonkaulana asiassa Lehtola kertoi olevan rakennukseen tulevien paikoitustilojen. Suunnitelmat kerroksen -1 paikoituksen osalta, jotka on varattu terveyskeskukselle, ovat myös synkroonissa. Mutta kerroksesta -2 ei vielä ole tietoa kenelle ne tulevat aikanaan kuulumaan. On täysin mahdollista, että täytyy perustaa parkkihalliyhtiö. Kun uusi terveysasema sijoittuu liikuntamyllyn Kontulan puoleisessa päässä olevaan parkkialue/metsikköön, niin Kontulan puolelle jäävälle alueelle voidaan rakentaa tarvittaessa lisää parkkitilaa.

Lehtola toi esille omana arvionaan, että uusi terveysasema voisi olla valmiina jo vuoden 2011 puolella.

Keskusteltiin

Myllypurolaiset puolestaan esittivät, että terveysaseman on todellakin oltava täydenpalvelun terveysasema sisältäen terveysasemapalvelut, neuvolatoiminnan ja hammashoitopalvelut. Terveysaseman tulee olla lääkäreille haluttu terveysasema ja sen tulee olla samalla myös opetusterveysasema.

Terveysasemaan toivottiin myös vanhusten terveyspalveluja. Mutta sosiaalilautakunnan vanhusjaoston puheenjohtaja Terhi Mäki kertoi, että heidän palveluitaan ollaan keskittämässä Kontulaan rakennettavaan uuteen vanhustenkeskukseen. Sen rakentaminen on jo aloitettu.

Terveysaseman tulee voida palvella kaikkia Itä-Helsinkiläisiä. Päättäjiä evästettiin sillä, että Vuosaarestakin on helppo tulla Myllypuroon vaihtamalla metroa Siilitien asemalla. Ei tarvitse kavuta portaissa ja hisseissä, vaan homma hoituu muutamalla askeleella laiturisillalla. Terveysaseman tulisi päivystää iltaisin klo 22.00 saakka.

Myllypurolaiset kertoivat seuraavansa tarkalla korvalla asian etenemistä.

Keskustelua merkitsi muistiin
Markku Hämäläinen