Kokouksien pöytäkirjat

589
img_6142kopi.jpg
img_6142kopi.jpg

Pöytäkirjat 2017

                   Alueryhmän kokous on 8.2.2017 klo 13-15 Myllypuron kirkolla. 

 

Pöytäkirjat 2016

    •    Myllypuron alueryhmä kokoontui 9.3.2016 Euro-Afro -monitoimikeskuksessa, jonka toiminnasta vastaa Puntland Community ry. Kokoontumisen teemana olivat Myllypurossa toimivat hankkeet ja uudet toimijat. Heini Räsänen ja Maria Baric kertoivat Helsingin kulttuurikeskuksen tukemasta kolmevuotisesta  Kohtaamisia- hankkeesta. Tuula Mikkola  esitteli Metropolian Työste-hanketta ja Risto Keskinen esitteli ympäristövastuullisuuden yhteistyöohjelmaa ja sen pilottia Myllypurossa.Aydarus Muse kertoi Puntland Community ry:n toiminnasta, Ole Rintala esiteli Neulapadontielle muuttanutta Kuntoutuskoti Tarpoilaa ja Mila Uysal kertoi toimivansa Heka-Myllypuron asumisneuvojana keskiviikkoisin ja torstaisin. Tarkemmat tiedot ovat luettavissa kokouksen pöytäkirjasta: MyllypuronAlueryhmän9_3_2016Muistio.docx
    • Myllypuron alueryhmän kokouksessa 14.9.2016 Asukastalo Myllärissä keskusteltiin siitä kuinka Metropolian kampus tulee muuttamaan Myllypuroa ja pohdittiin kuinka opiskelijat saadaan osaksi myllypurolaista yhteisöä. Alueen ajankohtaisissa asioissa toimijat kertoivat lähivuosina tulossa olevista pk Neulasen ja Myllypuron monipuolisen palvelukeskuksen remonteista. Vuoden vaihteessa sosiaali- ja terveysviraston nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö organisoituu neljäksi osastoksi (itä, etelä, länsi, pohjoinen), joissa toimitaan moniammatillisissa tiimeissä. Myllypurossa muutokset näkyvät siten että asukastalotyö ja yhdyskuntatyö eriytyvät. Asukastalo Myllärin toiminnasta vastaa 1.1.2017 alkaen sosiaaliohjaaja Johanna Kankkunen. Myllypuron, Mellunkylän ja Vartikylän yhdyskuntatyöntekijänä toimii 1.1.2017 alkaen Hannele Åberg. Tarkemmat tiedot ovat luettavissa kokouksen pöytäkirjasta: 
    • MyllypuronAlueryhmän14.9.2016Muistio.docx

 

 

Pöytäkirjat 2015

  • Keväällä Myllypuron alueryhmä kokoontui asukastalo Myllärissä 25.3.2015. Kokoontumisessa sovittiin alueryhmätoiminnan jatkamisesta parin vuoden tauon jälkeen. Alueen ajankohtaisten kuulumisten lisäksi Metropolia ammattikorkeakoulun kulttuurintuottaja opiskelijat Tiina Piiroinen ja Ulla Niemi-Pynttäri kertoivat Tarinoiden Myllypuro- konseptista. Tarinoiden Myllypuro- työpajoja tullaan toteuttamaan keväästä 2015 alkaen asukastalo Myllärissä ja kiinnostuksen mukaan myös muualla Myllypurossa. Tarinoiden_Myllypuro_saate2.docx Tarkemmat alueen ajankohtaiset kuulumiset ovat luettavissa kokouksen pöytäkirjasta: MyllypuronAlueryhmä25_3_2015MUISTIO.docx

 

  • Syksyllä 2.9.2015 asukastalo Myllärissä  alueryhmään osallistujat kertoivat ajankohtaisista tapahtumistaan ja toiminnastaan muille osallistujille. Paikalle saapuneet saivat lisäksi kuulla monikulttuurista yhdistystoimintaa edustavien Luonto&Terveys ry:n sekä Puntland Society of Finland ry:n toiminnan esittelyt.  Tarkemmat tiedot kokouksen muistiossa: AlueryhmänMuistio2.9.2015.docx

 

Pöytäkirjat 2011

  • Myllypuron alueryhmä kokoontui 8.2.2011 klo 13 – 15 Myllypuron kirkolla 2. kerroksen nuorisotilassa. Aiheena oli vapaaehtoistyö / vapaaehtoistoiminta Myllypurossa. Tilaisuuden alusti vapaaehtoistyön neuvottelukunnan sihteeri Eija Berglund-Toivonen.

Kokouksen pöytäkirja Myllypuron-alueryhma-08022011.doc

Pöytäkirjat 2010

  • Myllypuron alueryhmä kokoontui 13.10.2010 Myllypuron kirkolla. Tilaisuudessa käsittelimme ostarille tulevia uusia asukastiloja ja lehtisalia.

Kokouksen pöytäkirja Myllypuro-alueryhma-13102010.doc

Tilojen monipuolista käyttöä ja merkitystä asukkaiden hyvinvoinnille selvitteli tutkija Inkeri Rehtilä. Tässä hänen tutkielmansa asiasta Inhimillinen-toiminta-asukkaiden-tiloissa.pdf.

Asukastilasta kertoi yhdyskuntatyöntekijä Kirsti Jussila. Tässä hänen esityksensä Asukastiloista_alueryhma_13102010.doc

Lehtisalista puhui Itäkeskuksen kirjaston johtaja Kurt Hirn. Tässä hänen esityksensä Myllypuron_paviljonki_13102010.ppt.

 

Pöytäkirjat 2009

Pöytäkirjat 2008