Tervetuloa keskustelemaan Karhunkaatajan alueen suunnitelmista

610
karhunkaatajan periaatekaavio 2016

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto järjestää:

Tulevan Raide-Jokerin reitin varteen Myllypuroon suunnitellaan uutta asuinaluetta noin 3 500 asukkaalle. Niin kutsuttu Karhunkaatajan alue sijaitsee Viikintien ja Viilarintien välisellä alueella. Samalla suunnitellaan täydennysrakentamista myös Viilarintien pohjoispuolelle.

Keskustelutilaisuus Karhunkaatajan alueen kaavaluonnoksesta pidetään ti 22.11.2016 klo 18–20 asukastalo Myllärissä, Kiviparintie 2 J.
www.facebook.com/events/626591777540905/

Kaavaluonnos on kommentoitavana kaupungin verkkosivuilla osoitteessa kerrokantasi.hel.fi 18.11.–12.12.2016. Luonnokseen voi tutustua tänä aikana myös muun muassa asukastalo Myllärissä ja Herttoniemen kirjastossa.

Lisätiedot:

HELSINGIN KAUPUNKI
KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO
Kansakoulukatu 3
(09) 3103 7368
ksv.viestinta@hel.fi
www.hel.fi/ksv