Tervetuloa keskustelemaan Karhunkaatajan alueen suunnitelmista

313

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto järjestää:

Raide-Jokerin reitin varteen Myllypuroon suunnitellaan uutta asuinaluetta noin 3 500 asukkaalle. Niin kutsuttu Karhunkaatajan alue sijaitsee Viikintien ja Viilarintien välisellä alueella. Samalla suunnitellaan täydennysrakentamista myös Viilarintien pohjoispuolelle.

Keskustelutilaisuus Karhunkaatajan alueen kaavaluonnoksesta pidetään tiistaina 22. marraskuuta kello 18–20 asukastalo Myllärissä, Kiviparintie 2 J.
www.facebook.com/events/626591777540905/

Kaavaluonnos on kommentoitavana kaupungin verkkosivuilla osoitteessa kerrokantasi.hel.fi 18.11.–12.12.2016. Luonnokseen voi tutustua tänä aikana myös muun muassa asukastalo Myllärissä ja Herttoniemen kirjastossa.

Lisätiedot:

HELSINGIN KAUPUNKI
KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO
Kansakoulukatu 3
(09) 3103 7368
ksv.viestinta@hel.fi
www.hel.fi/ksv