Tervetuloa Myllypuroon!

425

Uudessa tutkimuksessa on havaittu, että kantakaupungista muutetaan vilkkaasti Myllypuroon. Tämä on osa laajempaa trendiä, jossa keskituloiset, varsinkaan perheet, eivät enää muuta kehyskuntiin siinä määrin kuin ennen, vaan jäävät kaupunkimaisille alueille.

Helsingin yliopiston kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuksen ”Muuttovirtojen vaikutus alueelliseen eriytymiseen pääkaupunkiseudulla” mukaan viisi eniten keskituloisista muuttovoittoa vuosina 2001–12 saanutta kaupunginosaa Helsingissä ovat Aurinkolahti, Arabianranta, Latokartano, Viikinranta ja Myllypuro.

Tutkimuksesta selviää myös, että etenkin hyvätuloiset helsinkiläiset, siis he jotka vapaimmin voivat valita asuinpaikkansa, muuttavat nyt kauemmaksi keskustasta. Muista kunnista Helsinkiin muuttavat hyvätuloiset puolestaan hakeutuvat keskustaan.

Hyvätuloisia muuttaa pois myös juna- ja metroratojen varsilta ja heidän tilalleen muuttaa keskituloisia sekä opiskelijoita. ”Kehärata ja länsimetro mahdollistavat väestönkasvun ohjaamisen raideliikenteen varteen”, sanoo tutkimuksen tekijä, yliopistotutkija, FT Hannu Kytö. Raide-Jokerin tuore rakentamispäätös onkin Myllypurolle tärkeä uutinen. ”Raideliikenteen varteen on saatava monipuolista asuntotuotantoa, joka vetää myös hyvätuloisia muuttajia”, toivoo Kytö.

Muuttovirtoja jo vuosia tutkinut Hannu Kytö arvioi Helsingin Sanomissa, että asuinalueiden kielteistä eriytymistä eli segregaatiota liioitellaan, ja Helsinki on asuntopolitiikallaan onnistunut jopa ehkäisemään sitä.
http://www.hs.fi/kaupunki/a1454814059467

Kaiken kaikkiaan Suomessa on käynnissä mittava muuttomylly, jossa miljoonat ihmiset etsivät parempaa asuinsijaa. Kuntarajat ylittäviä muuttoja tapahtuu vuosittain lähes 300 000 ja kuntien sisäisiä muuttoja lähes 600 000. Viime kymmenen vuoden aikana on muutettu kuntien sisällä 5,9 miljoona kertaa ja kuntien välillä 2,7 miljoonaa kertaa. Puolet maan sisäisistä muutoista tapahtui pääkaupunkiseudun ja muun maan välillä.

Koko tutkimus on ladattavissa yliopiston palvelimelta:
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/159762