Toimintakeskus Sampola

1385
sampola-logo.png
sampola-logo.png

Toimintakeskus Sampola ry.
Alakiventie 8, 00920 Helsinki

Avoinna: ma-to 8-15 ja pe 8-13

Puhelin: (09) 340 4684
Sähköposti: alasampola(at)gmail.com

Puheenjohtaja:
Veli Uusi-Illikainen 040 848 4052
Toiminnanohjaaja:
Levi-Toivo Myllärinen 046 811 3837


 

Toimintakeskus Sampola ry

Yleistä

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia itähelsinkiläisten työttömien sosiaalisen aseman parantamiseksi sekä henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin kohottamiseksi.

Yhdistys pyrkii toiminnallaan ehkäisemään pitkäaikaistyöttömyyden aiheuttamaa syrjäytymistä ja aktivoimaan sekä parantamaan työttömien työllistymismahdollisuuksia, jossa virkistys- ja harrastus sekä koulutustoiminta ovat keskeisiä.

Tuemme toiminnallamme jäseniä joka kesä järjestettävällä kesäleirillä, virkistyretkillä, kulttuuritilaisuuksilla, ATK-koulutuksilla ja kädentaidolla nikkari- ja tekstiiliverstas) hakeutumaan työllisyyskoulutukseen ja työelämään.

Toimintakeskus Sampola ry:ssä  suoritetaan pyörien huoltoa ja korjaamme käytettyjä pyöriä kirpputorille myyntiin. Toimintakeskus Sampolassa myydään kunnostettuja ja huollettuja hyväkuntoisia miesten pyöriä. Hinnat 15 eurosta alkaen.

Tiedostelut (09) 340 4684 Levi-Toivo Myllärinen.

Toimintakeskus Sampola ry. toimii Itä-Helsingissä etujärjestönä työttömien sosiaalisen aseman parantamiseksi, henkisen sekä fyysisen hyvinvoinnin kohottamiseksi. Vapaaehtoistyö on yhdistyksen toiminnan selkäranka. Toiminnalla pyritään ehkäisemään pitkäaikaistyöttömyyden aiheuttamaa syrjäytymistä ja tarjoamaan puuttuvalle palkkatyölle vaihtoehtoista ja mielekästä tekemistä.

Ala-Sampola on Toimintakeskus Sampola ry. tieto- ja taitopaja

– Täällä voi tehdä puu-, metalli- ja tekstiilitöitä sekä hakea tietokoneen avulla työtä.
– Täällä voi lukea päivän sanomalehdet, katsoa televisiota tai pelata biljardia.
– Täällä on puhelin ja kopiokone käytettävissä omakustannushintaan.
– Täällä on lahjoitetun leivän jako yhdistyksen jäsenille tiistai- ja torstaiaamuisin.
– Täällä on kahvio, joka on kaikkien vapaasti käytettävissä, jossa voit nauttia edulliset kahvit.

Tarjolla olevien palveluiden käyttö edellyttää yhdistyksemme jäsenyyttä.

Voit liittyä

– jäseneksemme (Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä 15 vuotta täyttänyt työttömänä oleva Suomen kansalainen tai Suomessa kotipaikan omaava työttömänä oleva ulkomaalainen. Työttömäksi näissä säännöissä katsotaan työttömät työnhakijat, lomautetut, lyhennettyä työaikaa tekevät, työllisyyskoulutuksessa olevat työllisyysvaroin määräajaksi työllistetyt sekä työttömyyseläkkeellä olevat henkilöt) tai
– kannatusjäseneksemme (Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi liittyä 15 vuotta täyttänyt henkilö, rekisteröity yhdistys sekä muu oikeuskelpoinen yhteisö).  

Liittymismaksu (2014) on 4 euroa ja jäsenmaksu 6 euroa ja kannatusjäsenmaksu 10 euroa/vuosi.

Jäsenmaksut maksetaan toiminnanohjaajalle Levi-Toivo Mylläriselle heti alkuvuodesta.

Ala-Sampolan noin 100m² kokoustila on myllypurolaisten yhdistysten käytettävissä iltaisin ja viikonloppuisin.

Varsinainen toiminta.

Virkistys- ja harrastustoiminta

Toimintakeskus Sampola ry. tarjoaa ympärivuotisen mahdollisuuden omatoimiseen harrastamiseen ja ohjattuun toimintaan tekstiilityöpajassa, nikkariverstaassa ja ATK-pisteissä.

Yhdistys järjestää jäsenilleen liikuntaharrastuksia kuten ympärivuotista keila-harrastusta ja kesäkautena petankki-, mölkky- sekä minigolfturnauksia.

Virkistysretkiä luontoon ja kulttuurikohteisiin järjestetään jäsenistön toiveiden mukaisesti sekä yhdessä muiden Itähelsinkiläisten työttömien yhdistysten kanssa.

Joka kevät ja syksy järjestämme jäsenille Tallinnan risteilyn päiväristeilynä sekä kesällä kesäleirin.

Yhdistyksen keskiviikkoinen biljrditurnaus, jossa ratkotaan Toimintakeskus Sampola ry. mestaruus, jatkuu.

Tekstiilityöpajakerho kokoontuu joka keskiviikko klo 10 – 12, jota ohjaa tekstiilityönohjaaja.

Koulutustoiminta

Koulutus- ja kurssitoiminnalla pyritään lisäämään työttömien tietotaitoja. Tavoitteena on tarjota työttömille sekä ammattitaitoa täydentäviä kansalaisvalmiuksia ja kehittävää koulutusta (kuten tekstiiliosassto, nikkariverstas, ATK-koulutus), joka auttaa työtöntä aktivoitumaan ja näin parantamaan työttömän työllistymismahdollisuuksia.

Toimintakeskus Sampola ry. koulutustila on Yläkiventie 2i:ssä. Siellä on ATK-luokka ja kieliluokka. joissa järjestetään ATK-koulutusta jäsenistölle. ATK luokkaan hankittiin uudet kannettavat tietokoneet ja ohjelmat. ATK-koulutusta järjestetään yhteistyössä myös Myllypurolaisten ja Itähelsinkiläisten yhdistysten kanssa.

Tiedotus ja yhteistyö

Yhdistys tiedottaa toiminnastaan jäsenkirjeiden, ilmoitustaulujen ja internetin kotisivujen välityksellä. Helsingin Uutisissa julkaistaan tarpeen mukaan maksullisia ilmoituksia.

Yhdistys kuuluu jäsenenä Työttömien Valtakunnalliseen Yhteistoimintajärjestöön (TVY) ja Myllypuro-Seuraan ja on yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.