Myllypuro-seuran toimintasuunnitelma

1811

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2022

Myllypuro-seuralle vuosi 2022 on seuran 56. toimintavuosi. Seura tarjoaa
jäsenilleen ja muille myllypurolaisille kanavan kaupunginosan asioista
puhumiseen, ongelmakohtien pohtimiseen ja asioiden eteenpäin viemiseen.
Seura ottaa kantaa tarvittaessa alueen kaavoitus-, rakentamis- ja
liikennesuunnitelmiin sekä seuraa niiden toteutumista.

Seura järjestää kotiseutupäivän eli tutummin Myllypuro-päivän syyskuussa, jos
yleisön kokoontumiset on silloin sallittu. Perinteiset pääsiäis- ja joulumyyjäiset
järjestetään myös pitkän tauon jälkeen.

YLEISTÄ
Seura jatkaa asukastalo Mylläristä vastuullisena paikallisena yhdistyksenä
hakemalla asukastalon ylläpitämiseen asukasosallisuusavustusta. Seura toimii
jatkossakin asukastalossa, mahdollisesti yhteistyössä Kulttuuri- ja vapaa-ajan
toimen, myllypurolaisten järjestöjen ja asukkaiden kanssa asukastalon toiminnan
ylläpitämiseksi.

Seura haluaa solmia kumppanuussopimuksen Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimen
kanssa asukastalo Myllärin hallinnoinnista ja käytöstä.
Asukastalo on Facebookissa tunnuksella Stadin Asukastalo Mylläri.

Seura järjestää mahdollisuuden mukaan avoimia yleisötilaisuuksia
ajankohtaisista asioista Myllypurossa toisten myllypurolaisten järjestöjen kanssa
toimintavuoden aikana asukastalossa.

Muita tapahtumia järjestetään kysynnän mukaan. Seuran kokoukset pyritään
järjestämään asukastalossa.

Seura on perinteisesti sopinut Lions Club Myllypuron kanssa, että Lionsit
vastaavat itsenäisyysjuhlan järjestämisestä Myllypurossa 6. joulukuuta.

Seura jatkaa yhteistyötä Metropolian Myllypuron kampuksen edustajien kanssa.

Seura jatkaa yhteistyötä Myllypuron Taloyhtiöklubin kanssa.

Myllypuro-Seura ry:n sääntöuudistus on vireillä.

Seuran kotisivuja uudistetaan.

Seuran toimintaa haittasivat viruksen torjuntaan liittyvät rajoitteet. Tilanne
näyttää paremmalta vuotta 2022 lähestyttäessä.

YHTEYDENPITO
Seura tiedottaa toiminnastaan ja ylläpitää kotisivuja osoitteessa www.myllypuro.fi
ja Facebookissa osoitteessa Myllypuro-Seura ry. Seuran sähköpostiosoite on
myllypuroseura@gmail.com ja postilaatikko-osoite on Kivensilmänkuja 3.
Seura pitää yhteyttä jäseniinsä sähköpostilla. Kevät- ja syyskokoukseen saavat
jäsenet kutsun kirjeitse ja/tai sähköpostitse.

TALOUS
Seuran toimintaa rahoitetaan jäsenmaksuilla ja myytävillä tuotteilla:
Myllypuron historiikilla (5 €), kotikaupunkipolkuvihoilla (2 €), kotiseutupaidoilla
(20 €) ja kangaskasseilla (10 €). Jäsenistölle kotiseutupaita ja kangaskassi ovat
edullisemmat.

Hallitus
Helsinki 8.9.2021