Myllypuro-seuran toimintasuunnitelma

2340

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2023

Myllypuro-Seuralle vuosi 2023 on seuran 57. toimintavuosi. Seura tarjoaa jäsenilleen, yhteisöjäsenilleen ja muille myllypurolaisille kanavan kaupunginosan asioista puhumiseen, ongelmakohtien pohtimiseen ja asioiden eteenpäin viemiseen. Seura ottaa kantaa tarvittaessa alueen kaavoitus-, rakentamis- ja liikennesuunnitelmiin sekä seuraa niiden toteutumista. Seura tekee myös omia aloitteita liittyen kaavoituksiin, viheralueisiin ja liikenteeseen.

Seura järjestää kotiseutupäivän eli tutummin Myllypuro-päivän syyskuussa, jossa on myös julkistettu Vuoden Myllypurolainen. Seura on ollut mukana järjestämässä pääsiäis- ja joulumyyjäisiä.

YLEISTÄ

Seura jatkaa Asukastila Orpaantuvan ylläpitämistä, mikäli Helsingin kaupunki myöntää jatkossakin asukasosallisuudenavustuksen. Seura toimii Asukastilassa myllypurolaisten, järjestöjen ja asukkaiden kanssa Asukastalon toiminnan ylläpitämiseksi.

Seura järjestää tarvittaessa avoimia asukastilaisuuksia myllypurolaisia kiinnostavista ajankohtaisista aiheista, toisten myllypurolaisten järjestöjen ja toimijoiden kanssa Asukastila Orpaantuvassa. Muita tapahtumia järjestetään kysynnän mukaan. Seuran hallituksen kokoukset pidetään Orpaantuvassa, samoin vuosikokous.

Seura on perinteisesti sopinut Lions Club Myllypuron kanssa, että Lionsit vastaavat Itsenäisyyspäivän juhlan järjestämisestä Myllypurossa 6. joulukuuta.

Seura jatkaa yhteistyötä Metropolian Myllypuron kampuksen edustajien kanssa.

Seura jatkaa myös yhteistyötä Myllypuron Taloyhtiöklubin kanssa.

Seuran kotisivut ovat uudistuneet.

ASUKASTILA ORPAANTUPA

Asukastilan markkinointia ja tapahtumien pitopaikkana asukastilaa kehitetään monipuolisesti (esim. perhejuhlia ja taloyhtiökokouksia). Orpaantuvalle halutaan perustaa käyttäjäneuvosto. Tilalle on tulossa myös omat facebook-sivut.

Asukastilan käytön kehittämisessä on mukana asukastilaan palkattu koordinaattori, jonka tehtäviin tulee kuulumaan mm.

  • asukastilan koordinointi ja tilanhallinnan sekä käyttäjäneuvoston sihteerin tehtävät
  • paikallisen yhteistyöverkoston ylläpito ja kehittäminen erilaisten yhteisöllisten tapahtumien, kurssien ja toiminnan järjestämiseksi asukastilassa näiden yhteistyökumppaneiden toimesta
  • Vakituisten tapahtumien järjestäminen asukkaita ja yhteisöjä osallistavasti: teemalliset

asukasillat, kausimyyjäiset, muut pientapahtumat sekä vuotuinen Myllypuro-päivä

  • asukastoiminnan ideointi ja toimintamuotojen kehittäminen, esimerkkeinä laatikkoviljely, päiväkoti- ja kouluyhteistyö, taidetapahtumat, ulkoilutapahtumat
  • tilan, tapahtumien ja toiminnan mainostaminen, muu viestintä alueella ja toiminnan dokumentointi

YHTEYDENPITO

Seura tiedottaa toiminnastaan ja ylläpitää kotisivuja osoitteessa www.myllypuro.fi sekä www.myllypuro-seura.fi ja sosiaalisessa mediassa,

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100067744763446 ja

Instagram: https://www.instagram.com/myllypuroseura/

Seuran sähköpostiosoiteet ovat: myllypuroseura@gmail.com ja orpaantupa@gmail.com sekä postilaatikko-osoite on Myllypurontie 22. Orpaantuvan puhelinnro on +358 50 3823828.

Seura pitää yhteyttä jäseniinsä sähköpostilla. Vuosikokoukseen saavat jäsenet kutsun kirjeitse ja/tai sähköpostitse.

TALOUS

Jäsenhankintaa kehitetään koronavuosien hiljaiselon vuoksi menetettyjen jäsenten tilalle.

Seuran toimintaa rahoitetaan jäsenmaksuilla ja myytävillä tuotteilla.

Kotiseutupaidat (20 €) ja kangaskasseilla (10 €), jotka ovat jäsenistölle edullisemmat.

Tutkitaan mahdollisuutta aloittaa uuden historiikin kirjoittamisen valmistelua.

Seura saa lisätuloja Orpaantuvan lisähankintoja varten vuokraamalla tilaa yrityksille ja esim. taloyhtiöille. Tämänhetkinen varustelu mahdollistaa kahden kokouksen samanaikaisen pitämisen.

Hallitus

Helmikuu 2023