Myllypuro-seuran toimintasuunnitelma

1524
Myllypuroväri1 LR

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019

Myllypuro-Seuralle vuosi 2019 on 53. toimintavuosi.

Seura tarjoaa myllypurolaisille kanavan kaupunginosan asioista puhumiseen, ongelmakohtien pohtimiseen ja asioiden eteenpäin viemiseen.

Seura ottaa kantaa tarvittaessa alueen kaavoitus-, rakentamis- ja liikennejärjestelyjä koskeviin suunnitelmiin sekä seuraa niiden toteutumista.

Seura järjestää tarvittaessa avoimia asukastilaisuuksia eri teemoilla Asukastalo Myllärissä. Muita tapahtumia järjestetään kysynnän mukaan. Seuran kokoukset pidetään myös Asukastalo Myllärissä.

Yleistä

Seura haluaa edistää Asukastalo Myllärin käyttöä myllypurolaisten tapaamispaikkana. Seura toimii yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimialan asukastalotyön, myllypurolaisten järjestöjen, yhteisöjen ja Mediakirjaston kanssa. Seura haluaa tukea asukastalon periaatteellista käyttöä Helsingin kaupungin suunnitelman mukaisesti.

Asukastalo Mylläri sijaitsee ostarin keskellä, ”se pyöreä talo”. Asukastalo on facebookissa tunnuksella Asukastalo Mylläri Myllypurossa.

Toiminta

Seura järjestää kotiseutupäivän eli tutummin Myllypuro-päivän syyskuussa.

Seura haluaa järjestää ”ploggaus”- siivoustalkoot keväällä.

Metropolian valmistuminen lisää entisestään seuran ja ammattikorkeakoulun välistä yhteistyötä. Yhteistyö on tärkeää ja sitä on kehitettävä kaikkien alueen yhdistysten kanssa.

Seura haluaa uudistaa/päivittää yhdistyksen säännöt.

Viestintä

Seuran v. 2005 julkaisema Myllypuron historiikki tultaneen myymään loppuun 2019. Harkittavaksi tulee päivityksen tai kokonaan uuden historiikin teettäminen ja sitä varten sopivien avustusten tai apurahojen hakeminen.

Seuran v. 2016 julkaisema ja 2018 päivittämä kotikaupunkipolku on myynnissä taskukokoisena vihkosena ja sitä esitellään mm. koulun opettajille paikallisen ilmiöopetuksen tueksi.

Myllypuro-teepaita tulee myyntiin keväällä kantaen seuran v. 2017 teettämää Myllypuro-logoa.

Seura ylläpitää kaupunginosasivuja osoitteessa www.myllypuro.fi

Seura tiedottaa toiminnastaan kotisivuillaan www.myllypuro-seura.fi sekä Facebookissa osoitteessa www.facebook.com/myllypuroseura.

Lisäksi seuran pj on ylläpitäjänä Facebookin ryhmässä ”Myllypurolaiset” ja ”Myllypuro”. Näissä julkaistaan ajankohtaisia päivityksiä ja jaetaan uutisia.

Seuran v. 2017 teettämä Myllypuron yleisesite on jaossa mm. asukastalo Myllärillä ja Metropolia-amk:n kampuksella.

Tutkitaan mahdollisuutta tehdä jäsenhankintakampanja erityisesti Myllypuron uusilla alueilla.

Seuran toiminnasta pyritään ilmoittamaan myös asukastalo Myllärin ilmoitustaululla mahdollisuuksien mukaan.

Seuran sähköpostiosoite on myllypuroseura@gmail.com.

Seura pitää yhteyttä jäseniinsä kirjeitse ja sähköpostilla. Kevät- ja syyskokoukseen jäsenet saavat kutsun kirjeitse.

Myllypuro 4.9.2018

Myllypuro-Seura ry

Hallitus