Tulevaa toimintaa

480

Kutsu Toimintakeskus Sampola ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen

Hallitus kutsuu Toimintakeskus Sampola ry:n sääntömääräisen kevätkokouksen koolle 22.4.2014 klo 12.00 Ala-Sampolaan Alakiventie 8, Helsinki

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntönnöissä mainitut pykälät.

1. Esitetään vahvistettavaksi tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
2. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden möntämisestä.

Asioista, joita yhdistyksen jäsenet haluavat kevätkokouksen käsiteltäväksi on
tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 10 päivää ennen kokousta
eli viimeistään 12.4.201.