Turvallinen ja viihtyisä Myllypuro -projekti

1306

Turvallinen ja viihtyisä Myllypuro

Myllypuro-Seura on käynnistänyt Turvallinen ja viihtyisä Myllypuro –projektin. Projekti kestää useita vuosia. Projektin aloitti asukkaille lähetetty turvallisuuskysely, joka lähetettiin joka viidenteen myllypurolaiseen talouteen. Turvallisuuskyselyyn vastasi reilut 200 taloutta. Kiitos kaikille vastanneille talouksille. Kysely on tarkoitus toistaa vuosittain, jollain saadaan barometrin tapaista tietoa alueen kehityksestä.

 


 

Syksyn 2007 asukaskyselyn vastausten yhteenveto.

Alkukartoituksen tuloksen vertailu vastaaviin kotialueisiin Helsingissä laati Mikko Virkamäki 21.9.2007

• Vastausaktiivisuus oli normaali.
• Uhriksi joutuminen 12 kuukauden aikana on vähäistä.
• Vastaajat pitävät Myllypuron rikollisuutta ja häiriköintiä pieninä ongelmina.
• Yleinen turvallisuuden tunne alkuillasta normaali, mutta loppuillasta melko huono.
• Myllypurossa on selkeä paikkaan liittyvä turvattomuusongelma.
• Ostarin koettu turvattomuus on Helsingin lähiöiden huonoimpia!

Myllypurossa on erittäin hyvä yhteisöllisyyden taso.
• ihmiset juttelevat toisilleen enemmän kuin missään muualla Helsingissä
• taloyhtiöiden tilaisuuksiin osallistuminen on normaalilla tasolla
• paikallisyhdistyksen tilaisuuksiin osallistuminen keskimääräistä selvästi parempaa
• alueen kotivivuilla käynti keskimääräistä aktiivisempaa
• Myllypuropäivän tapahtumiin osallistuminen hyvällä tasolla
• lähiöaseman käyttö hyvällä tasolla
• 72 % vastaajista vastasi olevansa YLPEITÄ KOTIALUEESTAAN!

Aluepoliisin tunnettuus oli selvästi keskiarvoa parempi.

Vastaajat esittivät paljon ideoita Myllypuron rikosturvallisuuden kehittämiseksi (yhteensä 282 kpl)

Tärkeimmät ideat (136 kpl) voidaan jaotella seuraavasti
1. Poliisin näkyvä läsnäolo (37 kpl)
2. Ympäristön parantaminen: uusi ostari ja valaistusta lisää (33 kpl)
3. Erilaisten ihmisryhmien tarkempi kontrolli: juopot ja huumeiden käyttäjät (21 kpl)
4. Vartioinnin lisääminen (19 kpl)
5. Erilaisten toimintojen muuttaminen: kapakoiden vähentäminen (13 kpl)
6. Erilaisten sääntöjen kiristäminen (8 kpl)
7. Muita ideoita oli 6 kappaletta

Voit kertoa omat ideasi sähköpostilla osoitteeseen myllyturva@gmail.com
tai parannusehdotus.

Alkukartoitus ja saapuneet ideat ja ehdotukset käsitellään Myllypuron kotialue – ryhmässä. Siinä yhteydessä päätetään, mitä ensi vuoden aikana tehdään rikosturvallisuuden kehittämiseksi. Asiasta tiedotetaan ainakin yhteisillä kotisivuillamme www.myllypuro.com kohta turvallisuusprojekti.

Myllypuro-päivänä 22.9.2007
Markku Hämäläinen, Kotialue – ryhmän yhdyshenkilö, puhelin 0400 503740


Kotialueryhmä

Kotialueelle kootaan kotialueryhmä. Ryhmä vastaa siitä, että kyselyn tulosten perusteella ryhdytään alueellisiin toimiin turvallisuuden ja viihtyisyyden parantamiseksi.

Parannusehdotukset

Onko Myllypuron turvallisuudessa ja viihtyisyydessä parannettavaa? Jos on, niin tee oma parannusehdotukseni kotilalueryhmälle turvallisuuden ja viihtyisyyden parantamiseksi tästä linkistä.

Lisätietoja

Markku Hämäläinen, kotialueryhmän vetäjä, Myllypuro-Seura ry,
0400 503 740, myllyturva@gmail.com

Mikko Virkamäki, Turvallinen ja viihtyisä kotialue -projekti,
050 509 7282, mikko.virkamaki@kotialue.fi