Uusi pientaloalue Myllypuron itäosaan

531

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi kokouksessan 16.10. asemakaavan muutoksen Kehä I:n itäpuolelle Myllypuron entisen voimalaitoksen tontille ja Lallukantien–Ranckenintien ympäristöön.

Alueelle on tulossa uutta pientalovaltaista asumista. Kehä I:n ja Kontulantien viereen on kaavassa osoitettu neljä- ja viisikerroksista terassitalorakentamista ja toimitiloja, muilta osin alueelle on suunniteltu pientaloja.

Voimalaitostontilla toimisto- ja varastokäytössä oleva entinen kivihiilivoimala sekä käytössä olevat huippulämpökeskus ja sähköasema säilyvät. Voimalaitosrakennus voi säilyä Helsingin Energian käytössä tai se on mahdollista muuttaa monipuoliseen työpaikka- ja kulttuurikäyttöön. Huippulämpökeskuksen ja sähköaseman toiminta säilyy nykyisellä paikalla.

Öljysäiliöt siirretään korttelin keskiosasta lämpökeskuksen eteläpuolelle osittain maan alle. Tältä osin voimalaitoskorttelia on laajennettu etelään. Ajoyhteys polttoaineen kuljetuksia varten järjestetään Lallukantien suunnasta. Mustapuronpuisto säilyy pääosin puistona kaavatyön aikana laaditun maisemasuunnitelman mukaisesti. Soraharjuntien ja Lallukantien risteyksessä sijaitseva avokytkinasema siirretään ja korvataan sähköasemarakennuksella.

Lisätiedot: projektipäällikkö Marja Piimies, p. 310 37329