Vapaaehtoiset ja Sanna Karlsson-Sutisna puuhavat puuveistosta Myllypuron monipuolisen palvelukeskuksen pihalle

544

Ympäristö- ja yhteisötaiteellinen Puuveistos-projekti
Myllypuron monipuolisessa palvelukeskuksessa 25.7.–31.12.2016

Yhteistyössä: Myllypuron vapaaehtoisryhmä Helpit, Siivet ry ja kuva- ja tanssitaiteilija Sanna Karlsson-Sutisna.

Yksin asuminen ja toimintakyvyn puute on ikääntyneiden parissa yleisesti tunnistettu ongelma. Lähellä kotia olevia mahdollisuuksia tulla toisten ihmisten pariin kokemaan ja näkemään, osallistumaan ja harrastamaan ovat mm. Monipuoliset palvelukeskukset eri puolilla kaupunkia.

Myllypuron uudisrakentaminen on profiloitunut mm. puurakentamiseen. Ekologisista veistoksistaan ja arkeen tuovasta taiteestaan tunnettu Sanna Karlsson-Sutisna haluaa lisätä vuorovaikutusta alueen ikääntyneen väestön keskuudessa:

”Haluan korostaa vanhuuden merkitystä kaikille meille ja koko yhteisölle. Pitkä elämänkokemus, muistot, sosiaaliset kontaktit yhteydet ovat tärkeitä ikääntyville ja koko yhteisölle. Meidän on kaikkien tunnettava kuuluvamme elämänmenoon. Toivon vapaaehtoistyöntekijöiden ja Siivet ry:n kanssa veistosprojektin tuovan itsetuntoa, yhteistä iloa ja lisäävän vanhusten omanarvon tuntoa!

Veistän ikivanhaan suureen helsinkiläiseen puutukkiin. Veistostyylini on jatkumoa vaivaisukko traditiolle, nyt eri merkityksessä. Ammattitaiteilijan kätten työ, tilaisuus nähdä miten muodot, kasvot, eläinhahmot syntyvät ja mahdollisuus keskustella taitelijan kanssa omista kokemuksista, taiteen asemasta, vanhusten asemasta jne.

Olen luonut 25 -vuotisen ammattiurani aikana ekologisen ja yhteisöllisen ja tunnistettavan puutukkiveistotyylin ja teoksiani on eri puolilla maailmaa mm Elämänpuu kukkii 1&2-Lasten taidepuisto Pikku Huopalahdessa ja Arque la Bataillessa Ranskassa.”

Karlsson-Sutisna aloitti puuveistoksen veistämisen Kampissa vuonna 2015 työnimellä ”yhteisöllisyys”. Aihio siirrettiin Myllypuroon keväällä 2016. Veistos on ajateltu asukkaiden omaisten ja palvelukeskuksen asiakkaiden iloksi. Tarkoitus on myös juhlistaa asukasneuvoston toimintaa ja yhteisöllisyyttä Myllypuron monipuolisen palvelukeskuksen toiminnassa. Tehdä näkyväksi yhteisöllistä toimintaa ja hyvän vanhuuden rakentamista sekä laajentaa vuorovaikutusta Palvelukeskuksen ja ympäristön välillä.

Hanketta pidetään esillä kesäkahviloissa, tapahtumissa ja toimintojen yhteydessä aina paljastustilaisuuteen 6.10.2016 saakka. Teoksen on määrä jäädä paikalleen sisäänkäynnin lähistölle. Veistoksen paljastustilaisuus on vanhustenviikolla ”Vie vanhus ulos” -päivänä ja veistoksen nimikilpailun voittaja julistetaan tilaisuudessa. Varojenkeruu jatkuu 31.12.2016 saakka.

Vapaaehtoiset ja taiteilija innoissaan työskentelevät yhteisen tavoitteen eteen. Haluamme tuoda uusia ajatus- ja toimintamalleja sekä arvoja, tekemällä yhdessä nähtävää ja koettavaa sinne missä ikääntyvät ihmiset asuvat ja toimivat. Pyrkimys on lisätä yhteisöllisyyttä myös eri ikäryhmien välillä sekä taiteentekijän ja vanhusten välillä.

Viime vuosina on kiinnitetty paljon huomiota fyysisen kunnon merkitykseen ikääntyvän väestön hyvinvoinnissa. Viimeisten vuosien on myös julkaistu useita tutkimuksia kulttuurin ja taiteen jopa terveyttä edistävästä vaikutuksesta. Palvelukeskus on alueen ikääntyneelle ja toimintakyvyltään heikentyneille henkilöille, varsinkin siellä asuville ja heidän omaisilleen paikka joka voi tarjota monipuolisia mahdollisuuksia kokea taidetta kulttuuria ja osallistua.

Sirpa Baer ja Marjo Ravantti

Helsingin kaupunki
Sosiaali- ja terveysvirasto
Sairaala, kuntoutus- ja hoivapalvelut
Idän palvelualue
Myllypuron monipuolinen palvelukeskus
Viriketoiminta