Vapaaehtoistyötä mielenterveyskuntoutujien auttamiseksi arjessa

387

Pääkaupunkiseudun Mielenterveysseura ry käynnisti vuoden 2005 lopulla Asumisen tukitoiminta – projektin, jonka tavoitteena on tukea mielenterveyskuntoutujien itsenäistä asumista ja ehkäistä syrjäytymistä.

Toimintaan etsitään nyt mukaan lisää vapaaehtoisia, jotka toimivat henkilökohtaisina tukihenkilöinä helsinkiläisille mielenterveyskuntoutujille. Tukihenkilönä toimiminen on läsnäoloa arjessa: keskustelemista, kuuntelemista ja yhdessä tekemistä. Tukihenkilö on tukena yli vaikean elämäntilanteen ja toimii rinnalla kulkijana. Tukihenkilöiltä ei edellytetä aikaisempaa kokemusta vapaaehtoistoiminnasta tai mielenterveystyöstä.

Asumisen tukitoiminta- projektissa koulutetaan uusia tukihenkilöitä loka- ja marraskuussa 2007. Iltaisin pidettävä tukihenkilökoulutus sisältää 30 oppituntia. Tukihenkilökoulutuksessa käsitellään mm. yleisiä vapaaehtoistoimintaan liittyviä käsitteitä, arvoja ja periaatteita. Lisäksi pohditaan mm. tukihenkilön roolia, vastuukysymyksiä ja jaksamista, ja vaikeassa elämäntilanteessa olevan ihmisen tukemista.

Tukihenkilökoulutukseen osallistuminen edellyttää sitoutumista määrä-ajaksi tukihenkilönä toimimiseen, esim. n. 1-1,5 vuodeksi, jolloin tapaamisia tuettavan kanssa on n. kerran viikossa tunti kerrallaan. Sitoutumisen vastapainoksi toiminta auttaa tukijaa kasvamaan ihmisenä, saamaan koulutusta ja hyödyllisiä, elämää rikastuttavia kokemuksia.

Tukihenkilöksi haluavat haastattelemme syyskuun aikana. Koulutuspaikkoja on rajoitetusti, joten ilmoittaudu ajoissa!

Lisätietoja saa projektin koordinaattorilta Jyrkiltä. Olet lämpimästi tervetullut mukaan tukihenkilötoimintaamme!

Asumisen tukitoiminta – projekti:

projektikoordinaattori
Jyrki Brandt
Pääkaupunkiseudun Mielenterveysseura ry
Tallinnanaukio 6
00930 Helsinki
puh. 045 135 0759
jyrki.brandt@hel.fi
http://www.paakaupunkiseudunmts.fi/