Vastauksia pormestarin asukasillassa esitettyihin kysymyksiin

698

Tässä ovat kaupunginkansian keräämät vastaukset niihin pormestari Jan Vapaavuoren asukasillassa 1.2.2018 esitetyihin kysymyksiin, joihin ei voitu vastata saman tien. 

Kysymys: Myllypuron vesitorni
Mitä kautta voisi alkaa ajamaan eteenpäin Myllypuron vesitornin kehittämistä maamerkiksi Puu-Myllypuroon? Muraali siihen olisi mahtava juttu. Onko siellä myös näköalatasanne?

Vastaus: Kiitos viestistänne. Kysyin asiaa kaavoittajalta ja hän kertoi, että asiassa kannattaisi olla yhteydessä vesitornin omistajaan, joka lienee on Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY (www.hsy.fi)

Kaavoituksen kannalta muraali voisi vesitorniin sopia, jos se on suunniteltu näkyvän paikan ehdoilla sekä vesitornin veistoksellinen luonne ja metsäinen lähiympäristö ja Puu-Myllypuro huomioiden.

Terveisin Tarja Posti, 
Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu

Kysymys: Myllypuron voimalaitoksen alue
Myllypuron voimalaitoksen viereen on rakennettu ja rakenteilla paljon uudisrakennuksia. Alueen postinumero on Myllypuron, mutta mihin alue kuuluu esim. koulupiiri ja päiväkodit? Onko alueelle kaavoitettu palveluja?

Vastaus: Kiitos viestistänne. Kaavaselostuksessa vuodelta 2005 todetaan, että ”asuinalueella tarvittavat palvelut ovat lähietäisyydellä”. Ilmeisesti siis tukeudutaan Myllypuron olemassa oleviin palveluihin. Alueelle ei ole kaavoitettu omia päiväkoteja tai kouluja.

Terveisin 
Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu

Kysymys: Isot puut
Kysyn, miksi Karistimentie 2G ja H talon edessä on valtavat isot puut? Olisko mahdollisuutta kaataa noot puut? Kolmannen kerroksen huoneissa on päivällakin niin pimeä, että aina pitää käyttää valoja päällä.

Vastaus: Hei! Kiitos palautteestanne. Mahtaako puut olla tontilla? Saamastani palautteesta ei oikein selviä kahden ison puun sijaintia, joten joudun kysymään lisätietoa puiden sijaintiin nähden. Karistimentien 2 tontilla on paljon puita, enkä näe kartoistamme, missä sijaitsee raput 2 G ja H, mutta oletan sen olevan tontin viimeinen talo lähellä uutta kampusaluetta. Jos näin, niin Myllypurontien puoleinen alue on metsää, jolloin puiden kaatoja tehdään lähinnä metsänhoitosuunnitelmien mukaisesti. Niiden hoitotoimenpiteet ovat siis todella pitkäjänteisiä. Valitettavasti puita ei kaadeta yleisiltä alueilta, kuin puiden kunnon tai metsänhoidollisella perusteella.

Jos kyseessä taasen on pihan puolella olevat puut, niin niistä tulee keskustella taloyhtiön isännöitsijän/hallituksen kanssa ja mahdollisesti rakennusvalvonnan kanssa. En osaa sanoa näiden tonttipuiden osalta oikeastaan mitään, kun tontit eivät ole yleisten alueiden ylläpidon piirissä.

Pystyisittekö olemaan uudestaan yhteydessä, jos kyseessä on tuo metsäalue josta kuvasin ylemmässä kappaleessa? Muussa tapauksessa pyydän olemaan taloyhtiön isännöitsijään ja mahdolliseen hallitukseen yhteydessä.

Ystävällisin terveisin Tea Karjalainen, projektipäällikkö

Kysymys: Myllypuro, ylikulkusilta
Ylikulkusilta Kehä 1:n yli terveysaseman kohdalta on ollut kaavassa, onko tulossa ja millä aikataululla?

Vastaus: Kiitos viestistänne. Kaavassa on mahdollistettu varauksena ylikulku. Ylikulun toteuttaminen on kuitenkin osoittautunut vaikeaksi, eikä hanketta ole edistetty. Valitettavasti hanke ei sisälly seuraavan kymmenen vuoden talousarvioehdotukseen.

Ystävällisin terveisin Jarkko Karttunen, 
tiimipäällikkö, 
Kaupunkiympäristö 
Maankäyttö ja kaupunkirakenne (www.hel.fi/kaupunkiymparisto)

Kysymys: Liikenne Liikuntamyllyyn
Äsken oli puhetta Alakiventien liikenteestä. Huolestuttavaa on myös joskus nähdä, miten Liikuntamyllyn eteen ajetaan autolla aivan oven eteen – tai jäädään jopa odottamaan. Voisiko aukiolle sijoittaa pari betoniporsasta, jotta ajaminen oven eteen ei olisi mahdollista? Myös toinen taideteos voisi aukiolle sopia!

Vastaus: Kiitos kysymyksestänne. Metroaukiolle ajo on tarkoitus estää pollarein, kun Metropolian rakennustyö loppuu ja Metroaukion katurakennustyö on tehty. Aukiolla sallitaan lopputilanteessa ainoastaan metron huoltoajo sekä metroasemarakennuksessa olevan kioskin huoltoajo: Aukion alla on metron tekninen tila ja kioskin jätehuolto on lippuhallin liikuntamyllyn puoleisella seinällä.

Terveisin Jussi Jääskä, liikennesuunnittelija, 
Kaupunkiympäristö

Kysymys: Teollisuushalli Myllypurossa
Metrovarikon ja 550:n Holkkitien pysäkin välissä on iso ja kovin aution oloinen teollisuushalli. Onko sille mitään suunnitelmaa? Onko siinä kohdassa tarve sellaiselle tilalle ja esim. sora-asemalle? Ruokakaupalle taas olisi varmasti tarvetta Puu-Myllypuron asukkaille kävelyetäisyydellä.

Vastaus: Kiitos kysymyksestänne. Olen kysynyt asiaa kaavoittaja Laura Hietakorvelta ja tonttipalveluiden johtavalta tonttiasiamies Ilkka Aaltoselta. He kertoivat, että tontille on ollut paljon kyselyjä, mutta mitään kaavahanketta ei ole toistaiseksi vireillä. Tontin vuokrasopimus on voimassa vuoden 2020 loppuun asti. Maanvuokrasopimusta ei tulla jatkamaan, jos alueelle suunnitellaan uutta tehokkaampaa maankäyttöä esim. raidejokerin myötä tontti saattaisi olla hyvä myös kaupallisemmalle toiminnalle.

Terveisin Tarja Posti, 
Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu

Kysymys: Tiederatikka Otaniemestä Myllypuroon
Tiederatikka Otaniemestä Viikin kautta Myllypuroon auttaisi poikittaista liikennettä ja myös Metropolia-amk:n liikennettä, mutta koska se toteutuu?

Vastaus: Kiitos viestistänne ja ehdotuksestanne. Tiederatikka-kampanja on pääkaupunkiseudun ylioppilas- ja opiskelijakuntien aloittama kansalaiskampanja, joka kuntalaisaloitteen avulla tavoittelee uuden pikaratikkayhteyden rakentamista vuonna 2025.
Kaupungin taholta tähän asiaan ei ole vielä päätöksiä ja suunnitelmia. Asia on välitetty tiedoksi kaupungin liikennesuunnitteluun.

Terveisin Tarja Posti, Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu

Kysymys: Puu-Myllypuroon lähiliikuntapaikka?
Olisiko Puu-Myllypuron kylätalon viereiseen hulevesipuistoon mahdollista saada pieni lähiliikuntapaikka pelikenttä? Kylätalon edustan leikkipaikka on onnettoman pieni alueen lapsimäärään nähden. Pihan pelialue on kaltevalla alustalla ja siinä on mahdoton pelata. Voisiko nykyisin vaarallisesti sijoitetut keinut siirtää nykyisen pelialueen kohdalle?

Vastaus: Organisaatiouudistuksen myötä lähiliikunta- ja leikkipaikkojen suunnittelu kuuluu nyt Kaupunkitila ja maisemasuunnittelupalveluun ja siellä Kaupunkitila ja verkostot ja Alueellinen suunnittelu -yksiköissä vastataan viheralueiden palveluihin liittyvistä linjauksista ja verkostotarkasteluista sekä osallistutaan suunnittelukohteiden ohjelmointiin.

Tästä Myllyväenaukio -nimiseen hulevesipuistoon tehdystä ehdotuksesta joudumme valitettavasti toteamaan, että lähiliikuntapaikkaa ei ole mahdollista sijoittaa tilan puutteen takia. Aukio on ehkä vähän harhaanjohtava nimi puistomaiselle kokonaisuudelle, joka on suunniteltu hulevesien käsittelyyn luonnonmukaisen vesirakentamisen keinoin. Puistoon on sijoitettu kaksi hulevesiä viivyttävää allasta, joista vesi ohjataan alueen eteläpuoliseen lehtokorpeen. Lisäksi alueen toiminnallinen tarkoitus on ohjata kulkua puiston halki Ryynimyllynkadulta kaakkoon Myllyväenkadulle.

Viereinen leikkipaikka kuuluu kylätalon kiinteistölle ja näin ollen kaupunki ei voi tehdä toimenpiteitä leikkialueelle.

Ystävällisin terveisin Maija Lounamaa, tiimipäällikkö, Kaupunkiympäristö

Kysymyksiä leikkipuistoista Myllypurossa
Myllypuron lapsimäärä kasvaa ja etenkin Kehän itäpuolen uudet myllypurolaiset lapset ovat vailla leikkipaikkaa. Mustapuron leikkipuisto lakkautettu, leikkipaikka vaarallinen ja vailla hoitoa. Voisiko esimerkiksi urheilipuiston yhteydeen tehdä pienen leikkipaikan, esim. Pallomyllyn mieleen?

Toinen kysymys:
Saadaanko Myllypuron alueelle, varsinkin Puu-Myllypuroon lisää leikkipuistoja, jossa mahtuisi leikkimään sekä pelaamaan palloa? Tiukasti kaavoitetulla alueella tämä ei onnistu katualueella talojen ja autojen puristuksessa.

Vastaus: Hei, kiitos palautteestanne koskien leikkipaikkojen ja leikkipuistojen tilannetta Myllypuron alueella. Kaupunkiympäristön toimialalla on käynnistetty leikkipaikkoja koskeva linjaus ja niiden verkostosuunnittelu. Mustapuron leikkipuisto odottaa toimenpiteitä (peruskorjausta tai purkua) koska alueella on päiväkotien, koulujen ja muiden tilapalveluverkostojen tarkastelu kesken. Otamme palautteenne huomioon ja uusien leikkipaikkojen perustusmahdollisuuksia kartoitetaan asemakaavoituksen yhteydessä.

Nina Mouhu, aluesuunnittelija, Kaupunkiympäristö