Vetovastuu Myllypuro-Seurassa vaihtuu

698

Myllypuro-Seuran sääntömääräinen kokous pidettiin ma 24.11.2014 asukastalo Myllärissä. Paikalla oli 22 henkilöjäsentä ja valtakirjalla edustettuna 6 jäsenjärjestöä.

Seura puheenjohtaja vaihtui, sillä puheenjohtajana 5 vuotta toiminut Markku Hämäläinen luopui tehtävästä. Seuran puheenjohtajaksi valittiin keskustelun jälkeen yksimielisesti Anja Malm. Puheenjohtajan toimikausi on vuoden mittainen.

Vaihdoksia tapahtui myös hallituksessa. Veli Uusi-Illikainen luopui kesken 2-vuotisen hallituskautensa ja hänen tilalleen vuodeksi 2015 hallitukseen valittiin Jari Jokinen. Erovuoroisten joukossa tapahtui yksi muutos, sillä Aleksis Mäen tilalle hallitukseen tuli valituksi Pauli Saloranta.

Myllypuro-Seuran hallitus kokonaisuudessaan vuonna 2015 on seuraava: Puheenjohtaja Anja Malm (uusi), jäsenet Hannu Hassinen, Jari Jokinen (uusi), Sinikka Keinänen, Terhi Mäki, Kari Nykänen, Eeva Saarikivi, Pauli Saloranta (uusi) ja Marja-Liisa Vesa.

Myllypuro-Seura ry. toiminnantarkastajiksi valittiin Teuvo Honkatukia ja Esko Uotila ja heidän varamiehikseen Raili Lankinen ja Ville Wallin.

Kokous hyväksyi myös vuoden 2015 toimintasuunnitelman ja talousarvion.