Vielä ehtii antaa lausunnon Helsingin yleiskaavaan

411

Helsingin yleiskaavaehdotus on kaupunkilaisten nähtävillä vielä tämän viikon perjantaihin 29.1.2016 saakka. Ehdotus on herättänyt ansaitusti keskustelua julkisuudessa. Sen huomattavin sisältö on täydennysrakentaminen mm. uusien kaupunkibulevardien varsille.

Karttoja ja muuta aineistoa on runsaasti kaupungin nettisivulla. Ehdotukseen voi tutustua myös näyttelytila Laiturilla, entisellä Kampin linja-autoasemalla, kolme metriä leveän kaavakartan avulla. Valmistelijat ovat paikalla vastaamassa kysymyksiin vielä ti 26.1. kello 16–18.

Lausunnot ja muistutukset tulee osoittaa kaupunkisuunnittelulautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkisuunnittelulautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Aihekentän alkuun: Ksv/HEL 2015-012598.

Yleiskaavasta on tarkoitus päättää kaupunginvaltuustossa vielä vuoden 2016 aikana ja sen odotetaan tulevan voimaan valituskierrosten jälkeen noin 2018. Yleiskaava ohjaa asemakaavoitusta sitten noin 10 vuoden ajan. Nykyinen yleiskaava tuli voimaan vuonna 2007.

http://www.yleiskaava.fi/2015/yleiskaavaehdotus-nahtavilla-29-1-2016-asti/