www.uuttahelsinkia.fi

829
hkikartta1255094860.jpg
hkikartta1255094860.jpg

Yhdeltä luukulta tietoa kaupunkimme uusita, rakennettavista alueista. Virastojen kanssa yhteistyössä on valmistunut www.uuttahelsinkia.fi, josta löytyy tietoa Helsingin uusista kaupunginosista ja suurista rakennuskohteista. Tarkoituksena on, että helsinkiläiset, yrittäjät, yhteistyökumppanit ja muut kiinnostuneet voivat seurata alueiden rakentumista.

Lähtökohtana asukaslähtöisyys ja virastorajojen häivyttäminen.

Virastojen yhteistyönä toteutettu Uutta Helsinkiä pyrkii olemaan vastaus tilanteeseen, jossa eri virastojen tuottama tieto samoista kohteista ja projektialueista saattaa olla hajallaan virastojen omilla sivuilla. Näkökulma on haluttu pitää asukaslähtöisenä ja virastorajoja on häivytetty.

Mukan hankkeessa ovat talous- ja suunnittelukeskus, kaupunkisuunnitteluvirasto, kiinteistövirasto, rakennusvirasto, rakennusvalvontavirasto, ympäristökeskus, kaupunginkirjasto ja hallintokeskus. Jatkossa on tavoitteena lisätä yhteistyötä konsernin tytäryhteisöjen, yrittäjien ja rakennuttajien kanssa.

Ensimmäisenä mukana merkittävät investointikohteet.

Ensimmäiset esiteltävät kohteet ovat niitä, joihin Helsinki investoi merkittävästi lähivuosina: Jätkäsaari, Kalasatama, Kruunuvuorenranta ja Pasila. Myös Östersundom, Ormuspelto ja Alppikylä ovat pilotteina. Seuraavana sivustolle tuotetaan Kuninkaantammi ja Honkasuo, myöhemmin mm. Viikki ja Arabia-Hermanni ja Vuosaari. Myös ruotsin- ja englanninkielisiä sivuja tehdään.

Sivuston toimitus:

Mari-Anne Aronen, Sirpa Jyrkänne / talous- ja suunnittleukeskus
Heikki Mäntymäki, Juhapekka Väre / kaupunkisuunnitteluvirasto
Marjo uutela, Anu Ginström / kiinteistövirasto
Mikko Uro / rakennusvirasto
Triina Kiviniemi / ympäristökeskus
Sari Lehikoinen / kaupunginkirjasto
Tapio Kari / hallintokeskus